Der kan igen bades fra badebroen i Fjordmosen

Den 5. maj 2023 blev badebroen ramt af storm og højvande, broen blev splittet af og brodelene drev til havs. Ved fælles hjælp lykkedes det at identificere “vragdelene” på den nordalsiske østkyst, få delene bjærget og repareret. Og primo juli 2023 kunne broen genopsættes til stor glæde for de mange fastboende og turister som dagligt besøger Fjordmosen.

Trods frivilligt arbejde, kostede reparationen alligevel knap 10.000 kr til materialer, nye beslag m.v. Vi opfordrer alle “brugere” til at indbetale et frivilligt beløb med Mobilepay på 24 98 16 81 til badebroens vedligeholdelse.


Broen forventes nedtaget for vinteren i september 2023.


Landsbylauget planlægger at etablere et badebro-laug med frivillige fra nær og fjern som vil hjælpe med at koordinere opsætning, nedtagning og vedligeholdelse. Interesserede kan kontakte Peter Rathje på telefon 4040-8636.


Broens historie


I 2015 købte Østerholm landsbylaug badebroen som er opstillet på stranden på Fjordmosen. Broen er købt for søgte fondspenge og opførelsen er godkendt af Sønderborg kommune baseret på et specifikt regelsæt. Vedligehold og betaling af ansvarsforsikring for broen varetages derfor pt. også af Østerholm Landsbylaug. Der er på broen opsat et lille skilt med kontakt telefonnummer 24 98 16 81 (Kasserer Kirsten Marcussen) og bylaugets kontonummer hvis man ønsker at give et bidrag. Samme telefonnummer kan også benyttes hvis der skulle observeres noget ved broen der skal kigges på.


Broen skal jf. regelsættet og af hensyn til storm/højvande nedtages om vinteren og kan genopsættes i foråret. Opsætningen sker idag med hjælp fra frivillige Østerholmere.

Broen blev senest opsat den 30. april 2023, men blev desværre i den efterfølgende uge ødelagt af både højvande og storm den 5. maj 2023, hvor stålkonstruktionen knækkede og broens træbelægning drev til havs. Efterfølgende blev størstedelen af træbelægningen fundet drevet i land på kysten helt op til Lavensby strand.

Del på Facebook